0
توسط
ارسال شده در

جلاب بنوشید

جُلّاب یکی از نوشیدنی های سنتی است که برای کاربردهای فراوانش همواره ساخته و نگهداری می شده است. دکتر جزایری در مجموعه ارزشمند زبان خوراکیها درباره این نوشیدنی می گوید: جلاب با ضم جیم و تشدید لام، [...]